Danh sách nhà phân phối tiêu biểu khách hàng lựa chọn mua hàng

 

Hằng Linh

Điện thoại: 0971276998

Facebook: https://www.facebook.com/hang.linh.1656

Khu vực: Vĩnh Phúc

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Điện thoại: 0984952968

Facebook: https://www.facebook.com/giamcantienhanh.89

Khu vực: Đà Nẵng

 

Lê Linh

Điện thoại: 0985890723

Facebook: https://www.facebook.com/lelinh8185

Khu vực: Miên nam Tây Nguyên

 

Lê Huy

Điện thoại: 0989527281

Facebook: https://www.facebook.com/lehuy7281

Khu vực: Hà Nội

 

Đỗ Minh

Điện thoại: 0987428158

Facebook: https://www.facebook.com/lan.chi.58910

Khu vực: Tuyên Quang

 

Đặng Thị Loan

Điện thoại: 0966.679.400

Facebook: https://www.facebook.com/dangkunkun

Khu vực:Hà Tĩnh

 

Bùi Văn Thọ

Điện thoại: 965070779

Facebook: https://www.facebook.com/Nhaphanphoicapcao76

Khu vực:

Miền Trung

 

Đặng Thị Loan

Điện thoại: 0966.679.400

Facebook: https://www.facebook.com/dangkunkun

Khu vực:Hà Tĩnh

 

Bùi Văn Thọ

Điện thoại: 965070779

Facebook: https://www.facebook.com/Nhaphanphoicapcao76

Khu vực:

Miền Trung

 

Dương lệ

Điện thoại: 0978243163

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006961607366

Khu vực: Đà Nẵng

 

Nguyễn Thiện

Điện thoại: 976085669

Facebook: https://www.facebook.com/letranduong84pcao76

Khu vực: Hưng Yên