Thấm nhuần tư tưởng lá lành đùm lá rách nên Tiến Hạnh thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hay các bà con vùng lũ lụt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *