Tiến Hạnh thường có những chương trình hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ nhưng gia đình khó khăn mau chóng hoà nhập với cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *